[Plone-NL] vertalingen rollen

Maurits van Rees m.van.rees at zestsoftware.nl
Mon Oct 31 11:29:49 UTC 2011


Goeiedag,

Reacties staan inline.

Op 26-10-11 17:25, Maarten Kling schreef:
> Kees,
>
> Een moeilijk punt. Zelf heb ik me al vele malen gestoord aan de 
> benaming, vooral ten opzichte van de duidelijk Engelse variant.
> Ik ben niet zo voor de verwijzing aanhouden naar de oude naam. Dan 
> zitten we tot oneindig nog met 'was niet goed en is ooit verbeterd'.

+1

> Stukje wiki over redactie:
> --
> Een journalist die een vaste aanstelling op een redactie heeft, 
> heetredacteur <http://nl.wikipedia.org/wiki/Redacteur>. Redacties 
> worden geleid doorhoofdredacteuren 
> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdredacteur>, die onder andere 
> bepalen over welke onderwerpen verslag gedaan wordt. Op redacties is 
> eveneens vaak een eindredacteur te vinden, die de laatste praktische 
> en organisatorische verantwoordelijkheid voor het te publiceren 
> materiaal heeft (bijvoorbeeld vormgeving, verwijderen van spel- of 
> afbrekingsfouten). Bureauredacteuren zijn redactieleden die meestal 
> alleen maar redigeren. De redactievergadering is vaak het orgaan voor 
> overleg van redacties, en komt meestal eenmaal per verschijning van 
> het periodiek samen.
> --
>
> Ik denk dat we namen moeten kiezen die nog niet zijn gebruikt en toch 
> duidelijk weergeven wat de rol is.

+ 1

Ik denk dat niemand aan klanten (of vooral zichzelf) uit wil leggen dat 
Schrijver in bijvoorbeeld Plone 4.1.2 de vertaling was van Editor en in 
4.1.3 van Contributor.

> Wat heeft het wijzigingen van de door jou voorgestelde termen voor 
> consequenties?
> Is dit alleen een label bij @@usergroup-userprefs, of komt dit vaker voor?

Sharing tab ook.


> On 10/24/11 3:18 PM, Kees Hink wrote:
>> Contributor: Schrijver (was: Medewerker) (permissies: "Add portal content",
>> "Add portal folders")
>> Editor: Redacteur (was: Schrijver) (permissies: "Delete objects", "Modify
>> portal content", "Modify view template", "Request review")
>> Reader: (permissies: "View")
>> Reviewer: Eindredacteur (was: Redacteur) (permissies: "Review comments",
>> "Review portal content")

Misschien dit, al word ik er nog niet helemaal gelukkig van:

Reviewer = Eindredacteur lijkt mij inderdaad net wat duidelijker
Contributor = Bijdrager
Editor = Bewerker
Reader = blijft Lezer

Groeten,

-- 
Maurits van Rees   http://maurits.vanrees.org/
Web App Programmer at Zest Software: http://zestsoftware.nl
"Logical thinking shows conclusively that logical thinking
is inconclusive." - My summary of Gödel, Escher, Bach

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.plone.org/pipermail/plone-plone-nl/attachments/20111031/a3d09c27/attachment.html>


More information about the Plone-NL mailing list