[Plone-NL] Even voorstellen!

Jean-Paul Ladage j.ladage at zestsoftware.nl
Fri May 11 11:00:38 UTC 2007


Beste lezers,

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mij voor te stellen op deze
mailinglijst.

Sinds een maand heb ik naast mijn werk bij Zest Software de rol op mij genomen
als voorzitter van de Stichting Zope Plone. Deze nieuwe stichting behartigt
de belangen van Plone gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven in Nederland.

De stichting is initieel opgezet door Amaze en Pareto, maar sinds twee maanden
heb ik bijna alle Zope en Plone bedrijven in Nederland bij elkaar weten te
brengen.

Met de stichting willen we de volgende doelstellingen bereiken:

* Naamsbekendheid van Zope en Plone in Nederland vergroten binnen de overheid,
  non-profit organisaties en grote bedrijven.

* Gebuikers met elkaar in contact brengen en de mogelijkheid bieden om kennis
  en ervaring te delen.

Acties die door de stichting worden uitgevoerd bestaan uit:

* Het promoten van Zope en Plone op congressen, beurzen en conferenties.

* Organiseren van Gebruikersdagen en Sprints.

De eerste activiteit zal plaatvinden op het CMS Congres in Nijmegen
(www.cmscongres.nl). Daar zal Yvonne Bonnet van Netwerk Arbocoördinatoren een
presentatie geven over hoe zij dit netwerk met behulp van Plone bij elkaar
brengt. Op de bijbehorende expositie zal Stichting Zope Plone met een stand
aanwezig zijn.

Bij deze nodig ik iedereen die geïnteresseerd is in Zope en Plone uit om zich
eveneens kort voor te stellen op deze mailinglijst.

Deze mailinglijst kan gebruikt worden om vragen te stellen, feedback te geven
en te discussiëren over alles wat met Zope of Plone te maken heeft.

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul Ladage

voorzitter
Stichting Zope Plone
http://zsp.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: j.ladage.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 392 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.plone.org/pipermail/plone-plone-nl/attachments/20070511/9a7dfa88/attachment.vcf>


More information about the Plone-NL mailing list