[Plone-NL] Re: Even voorstellen!

Reinout van Rees reinout at vanrees.org
Thu Jun 7 14:01:28 UTC 2007


Jean-Paul Ladage wrote:
> Beste lezers,
> 
> Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mij voor te stellen op deze
> mailinglijst.
> 
> Sinds een maand heb ik naast mijn werk bij Zest Software de rol op mij genomen
> als voorzitter van de Stichting Zope Plone. Deze nieuwe stichting behartigt
> de belangen van Plone gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven in Nederland.
> 
> De stichting is initieel opgezet door Amaze en Pareto, maar sinds twee maanden
> heb ik bijna alle Zope en Plone bedrijven in Nederland bij elkaar weten te
> brengen.
> 
> Met de stichting willen we de volgende doelstellingen bereiken:
> 
> * Naamsbekendheid van Zope en Plone in Nederland vergroten binnen de overheid,
>   non-profit organisaties en grote bedrijven.
> 
> * Gebuikers met elkaar in contact brengen en de mogelijkheid bieden om kennis
>   en ervaring te delen.
> 
> Acties die door de stichting worden uitgevoerd bestaan uit:
> 
> * Het promoten van Zope en Plone op congressen, beurzen en conferenties.
> 
> * Organiseren van Gebruikersdagen en Sprints.
> 
> De eerste activiteit zal plaatvinden op het CMS Congres in Nijmegen
> (www.cmscongres.nl). Daar zal Yvonne Bonnet van Netwerk Arboco?rdinatoren een
> presentatie geven over hoe zij dit netwerk met behulp van Plone bij elkaar
> brengt. Op de bijbehorende expositie zal Stichting Zope Plone met een stand
> aanwezig zijn.
> 
> Bij deze nodig ik iedereen die ge?nteresseerd is in Zope en Plone uit om zich
> eveneens kort voor te stellen op deze mailinglijst.
> 
> Deze mailinglijst kan gebruikt worden om vragen te stellen, feedback te geven
> en te discussi?ren over alles wat met Zope of Plone te maken heeft.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Jean-Paul Ladage
> 
> voorzitter
> Stichting Zope Plone
> http://zsp.nl
> 
> 
> 
> 
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: j.ladage.vcf
> Type: text/x-vcard
> Size: 392 bytes
> Desc: not available
> Url : http://lists.plone.org/pipermail/plone-nl/attachments/20070511/9a7dfa88/j.ladage.vcf
> 


-- 
Reinout van Rees  - Programmer at http://zestsoftware.nl/
http://vanrees.org/weblog/     mailto:reinout at vanrees.org
"White space, the opposite of black hole?" -- Joris slob

More information about the Plone-NL mailing list